Mieszanki bentonitowe ACTIVE PLUS

Mieszanki bentonitowo-kormixowe

Mieszanki bentonitowe ACTIVE Plus powstały na bazie bentonitu hybrydowego. Nowa linia mieszanek charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, żaroodpornością oraz stabilnością parametrów.

Zastosowanie w odlewni mieszanki PLUS pozwala na:

  • wzrost wytrzymałości masy formierskiej;
  • ustabilizowanie/wzrost gliny aktywnej w masie;
  • stabilizację zapotrzebowania masy na wodę;
  • spadek użycia bentonitu/mieszanki ok. 10%;
  • poprawę jakości powierzchni odlewów (zmniejszenie braków)
L.p. Parametr 75 80 85
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym [MPa], min. 0,073 0,075 0,077
2 Osypliwość [%] max 5,0 5,00 5,00
3 Pęcznienie [cm3/2g] min. 13 15 15
4 Ilość nośnika węgli błyszczących [%] min. 25,00 20,00 15,00
5 Straty prażenia  min.  [%] (określ. do masy suchej) 27 – 31 21 – 25 19 – 23
6 Zawartość wody [%] max. 8 – 13 8 – 13 8 – 13

Sposób pakowania

Worki 42±2,5 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Doradztwo techniczne:

Damian Drogosz
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 251
tel. +48 606 497 245
e-mail: damian.drogosz@zebiec.pl

Sylwia Sieczka
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 321
tel. +48 608 665 346
e-mail: sylwia.sieczka@zebiec.pl

Warunki sprzedaży:

Jarosław Kozieł
Kierownik Działu Sprzedaży Minerałów

tel. +48 41 27 67 416
tel. +48 784 697 119
e-mail: jaroslaw.koziel@zebiec.pl

Małgorzata Czarnecka
Specjalista ds. Handlu

tel. +48 41 27 67 516
tel. +48 696 091 886
e-mail: malgorzata.czarnecka@zebiec.pl