Mieszanki bentonitowo-kormixowe

Mieszanki bentonitowo-kormixowe

Mieszanki bentonitowo-kormixowe to nowoczesny materiał służący w odlewnictwie do sporządzania syntetycznych mas formierskich. Stosowanie mieszanek eliminuje konieczność opracowania technologii na dwa różne materiały, tj. bentonit i pył węglowy. Odlewy są wyraźnie lepszej jakości – mają gładkie powierzchnie bez wad w postaci przypaleń, strupów, czy żyłek. Dodatkowo są bardzo dokładnie odwzorowane, dzięki czemu odchodzi konieczność ich obróbki, a to z kolei przekłada się na mniejsze koszty produkcji.

Zalety stosowania mieszanek bentonitowo-kormixowych:

  • ułatwiają dozowanie składników masy formierskiej,
  • zapewniają dokładne odwzorowanie powierzchni odlewanych detali,

  • zmniejszają koszty związane z oczyszczaniem i obróbką odlewów,

  • poprawiają jakość produkowanych odlewów,

  • wpływają na poprawę warunków BHP i ppoż.

W produkcji mieszanek stosowany jest Bentonit Specjal o wysokiej wytrzymałości i żaroodporności.

Obecnie w ofercie ZGM Zębiec SA znajdują się trzy rodzaje mieszanek bentonitowo- kormixowych o następujących parametrach technicznych:

L.p. Parametr 75k 80k 85k
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym [MPa], min. 0,068 0,070 0,072
2 Osypliwość [%] max 3,0 3,00 3,00
3 Pęcznienie [cm3/2g] min. 13 15 15
4 Ilość nośnika węgli błyszczących [%] min. 25,00 20,00 15,00
5 Straty prażenia  min.  [%] (określ. do masy suchej) 27 – 31 21 – 25 19 – 23
6 Zawartość wody [%] max. 8 – 12 8 – 12 8 – 12

Z zależności od indywidualnych wymagań klienta produkujemy również inne rodzaje mieszanek o zróżnicowanych udziałach bentonitu i nośników węgla błyszczącego.

Badania właściwości mieszanek bentonitowo – kormixowych wykonano w oparciu o normę PN – 85/H – 11003

W ofercie naszej firmy posiadamy również perlit ekspandowany, bentonit i kormix

Sposób pakowania

Worki 42±2,5 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszego doradcy technicznego:

Damian Drogosz
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 251
tel. kom. +48 606 497 245

e-mail: damian.drogosz@zebiec.pl

Sylwia Sieczka
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 321
tel. kom. +48 608 665 346

e-mail: sylwia.sieczka@zebiec.pl