Kormix

kormix

Kormix to nowoczesny zamiennik odlewniczego pyłu węglowego. Opracowanie tego produktu przyczyniło się do znaczącej poprawy technologii wykonywania odlewów żeliwnych w masach formierskich bentonitowych. Dzięki niemu uzyskano lepsze parametry użytkowe oraz wymiarowe, a także zmniejszono ilość wadliwych wyrobów.

Kormix produkowany jest z najlepszych gatunków węgla występujących w Polsce. Powstaje poprzez zmieszanie pyłu węglowego i innych nośników węgla błyszczącego, które intensyfikują jego działanie. Zastosowanie kormixu pozwala wyraźnie podnieść jakość masy formierskiej. Jest to szczególnie widoczne na powierzchni produkowanych odlewów – niemal całkowicie eliminuje wady powierzchniowe, dzięki czemu nie jest wymagana dodatkowa obróbka (szlifowanie), co zmniejsza koszty produkcji.

Zalety wykorzystania kormixu:

 • znacznie zmniejsza emisję szkodliwych związków z grupy BTEX,
 • znacznie zmniejsza emisję wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
 • poprawia jakość powierzchni odlewów, eliminując takie wady jak: przypalenia, żyłki, strupy,
 • obniża koszty związane z obróbką (szlifowaniem) odlewów.

Zastosowanie:
Kormix stosuje się do sporządzania syntetycznych mas formierskich jako nośnik węgla błyszczącego.

Ziarnistość:

 • zawartość ziaren poniżej 0,1 mm – min. 83%;
 • zawartość ziaren powyżej 0,1 mm – max. 17%;

Skład fizyko – chemiczny:

 • części lotne: 38 – 47% badanie wg PN-81/G-04516;
 • popiół: max. 8% badanie wg PN-80/G-04512;
 • siarka całkowita: max. 0,8% badanie wg PN-81/G-04514/01;
 • woda: max. 4% badanie wg PN-80/G-04511/p.2.2;
 • węgiel błyszczący: w zależności od zapotrzebowania Klienta 14 – 25% badanie PN-88/4024-09;

Sposób pakowania

Worki 34+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm

Doradztwo

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszego doradcy technicznego:

Damian Drogosz
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 251
tel. kom. +48 606 497 245

e-mail: damian.drogosz@zebiec.pl

Sylwia Sieczka
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 321
tel. kom. +48 608 665 346

e-mail: sylwia.sieczka@zebiec.pl