• Realizacja programu: lata 2018-2029
  • Podpisywanie umów do: 31.12.2027r.
  • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029r.