Poziom dofinansowania dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego dofinansowania: