• dyspersyjnych mas asfaltowych,
  • płuczek wiertniczych (zawiesin) przy wykopach wąskoprzestrzennych, aby ustabilizować ściany wykopu,
  • mieszanek bentonitowo-cementowych używanych w geoinżynierii do przeprowadzania zabiegów iniekcyjnych, różnego rodzaju uszczelnień, przesłon przeciwfiltracyjnych,
  • mat bentonitowych.