• do 100% faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego, lecz nie więcej niż 1 000 zł
 • do 50% faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, lecz nie więcej niż 10 000 zł
 • do 50% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, lecz nie więcej niż 5 000 zł
 • do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda oraz gruntowej pompy ciepła, o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (minimum A++) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu), lecz nie więcej niż 13 500 przy pompie powietrze/woda i 20 250 przy gruntowej pompie
 • do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotła na pellet drzewny o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤20 mg/m3, lecz nie więcej niż 9 000 zł (intensywność dofinansowania wchodzi w życie od 1 lipca 2021 roku)
 • do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotłowni gazowej, lecz nie więcej niż 6 750 zł
 • do 30% faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe pozycje:
  – dokumentacja projektowa, nie więcej niż 600 zł;
  – ekspertyzy, nie więcej niż 150 zł;
  – pompa ciepła powietrze/woda, nie więcej niż 9 000 zł;
  – pompa ciepła powietrze/powietrze, nie więcej niż 3 000 zł;
  – kocioł gazowy kondensacyjny, nie więcej niż 4 500 zł;
  – kocioł olejowy kondensacyjny, nie więcej niż 4 500 zł;
  – kocioł zgazowujący drewno, nie więcej niż 6 000 zł;
  – kocioł na pellet drzewny, nie więcej niż 6 000 zł;
  – ogrzewanie elektryczne, nie więcej niż 3 000 zł;
  – instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej, nie więcej niż 4 500 zł;
  – wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, nie więcej niż 5 000 zł;
  – ocieplenie przegród budowlanych, nie więcej niż 45 zł za m²;
  – stolarka okienna, nie więcej niż 210 zł za m²;
  – stolarka drzwiowa, nie więcej niż 600 zł za m².