Doradztwo

Doradztwo techniczne:

Anna Glina
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 251
e-mail: anna.glina@zebiec.pl

Warunki sprzedaży:

Warunki sprzedaży:

Jarosław Kozieł
Kierownik Działu Sprzedaży Minerałów

tel. +48 41 27 67 416
e-mail: jaroslaw.koziel@zebiec.pl

Małgorzata Czarnecka
Specjalista ds. Handlu

tel. +48 41 27 67 516
e-mail: malgorzata.czarnecka@zebiec.pl