Ogłoszenia

/Ogłoszenia
Ogłoszenia 2017-09-14T10:59:24+00:00

Ogłoszenia o pracę

Stanowisko:
ŚLUSARZ-SPAWACZ

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie mechaniczne
 • przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • Uprawnienia spawacza elektryczne, CO2 i gazowe
 • Sprawność fizyczna i manualna

Oferujemy:

 • Praca w systemie zmianowym
 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pakiet socjalny

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: kadry@zebiec.pl lub fax: 041/27-67-500

Stanowisko:
OPERATOR URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, ROBOTNIK TRANSPORTOWY.
(Stanowisko przy produkcji piasków powleczonych, perlitu ekspandowanego, bentonitu.)

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe (mile widziane średnie)
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • Możliwość pracy w systemie zmianowym
 • Mile widziana obsługa wózka widłowego
 • Sprawność fizyczna i manualna

Oferujemy:

 • Praca w systemie zmianowym
 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pakiet socjalny

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: kadry@zebiec.pl lub fax: 041/27-67-500

Stanowisko:
Specjalista ds. konstrukcji i wdrożeń

Miejsce pracy: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
Wymagania:

 • wykształcenie średnie, mile widziane wykształcenie wyższe techniczne
 • znajomość projektowania w programach CAD ze wskazaniem na Inventora
 • umiejętność analizy i rozwiązywania problemów
 • znajomość języka angielskiego
 • rzetelność i terminowość
 • samodzielność w działaniu

Zakres obowiązków:

 • komputerowe projektowanie konstrukcji stalowych
 • doradztwo techniczne w zakresie badań kotłów c.o. (po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia)
 • działalność badawczo-rozwojowa,
 • wdrażanie nowych produktów i badanie prototypów
 • analiza i ocena produkowanych wyrobów pod kątem jakości i oczekiwań klientów

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • możliwość realizacji własnych pomysłów
 • system premiowy uzależniony od indywidualnych wyników pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@zebiec.pl

Stanowisko:
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

Miejsce pracy: ZGM „Zębiec” S.A.
Wymagania:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o jednym z profili: odlewnictwo, wiertnictwo, metalurgia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, hydrotechnika i inżynieria środowiska
 • umiejętność analizy i rozwiązywania problemów
 • co najmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • rzetelność i terminowość
 • samodzielność w działaniu
 • pomysłowość i kreatywność
 • mile widziani również kandydaci bez doświadczenia zawodowego

Zakres obowiązków:

 • kontakt z klientem i doradztwo techniczne
 • działalność badawczo-rozwojowa nad nowymi komponentami
 • wdrażanie nowych wyrobów
 • analiza i ocena produkowanych wyrobów pod kątem jakości i oczekiwań odbiorców
 • śledzenie zmian oraz analiza rynku

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • system premiowy uzależniony od wyników pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego i realizacji własnych pomysłów
 • ciekawą pracę łączącą dziedzinę B+R i kontakt z klientem

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@zebiec.pl

Stanowisko:
SPECJALISTA DS. KADR i PŁAC

Zakres odpowiedzialności:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • sporządzanie deklaracji ZUS, GUS, PFRON oraz deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień, absencji oraz ewidencji czasu pracy.

Czego oczekujemy?

 • znajomości zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń i obsługi kadrowo-płacowej firmy,
 • znajomości przepisów prawa pracy,
 • dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Wybranym osobom oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • system premiowy uzależniony od wyników,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:
Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice e-mail: zebiec@zebiec.pl

Stanowisko:
Specjalista ds. Sprzedaży
ds. sprzedaży żwirku dla kotów oraz agroperlitu stosowanego w ogrodnictwie i rolnictwie

Miejsce pracy:

w siedzibie firmy w Zębcu oraz wyjazdy handlowe

Wymagania:

 • Udokumentowane doświadczenie w sprzedaży
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
 • Determinacja w dążeniu do osiągnięcia celu
 • Co najmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mile widziane wykształcenie wyższe rolnicze lub techniczne

Co będzie należało do Twoich zadań ?

 • Zbudowanie i rozwój sieci sprzedaży wybranych produktów
 • Pozyskiwanie nowych klientów
 • Udział w przygotowywaniu umów handlowych i akcji promocyjnych
 • Kompleksową obsługę obecnych i przyszłych klientów
 • Cykliczne tworzenie raportów sprzedażowych

Oferujemy:

 • Pracę w młodym, zaangażowanym zespole
 • Samodzielność w działaniu
 • Zatrudnienie na podstawie z umowy o pracę
 • System premii uzależniony od wyników
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres: kadry@zebiec.pl

Stanowisko:
Specjalista ds. inwestycji

Kandydat powinien spełniać wymagania:

 • wykształcenie ekonomiczne lub techniczne (mile widziane wyższe)
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • rzetelność, terminowość i samodzielność w działaniu

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość przepisów dotyczących gospodarki środkami trwałymi oraz robót budowlanych
 • znajomość podstaw księgowości i sprawozdawczości
 • obsługa programu AutoCAD
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze.

Wybranym osobom oferujemy:

 • interesującą pracę w firmie wdrażającej liczne inwestycje rozwojowe
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • system premiowania uzależniony od wyników pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres: kadry@zebiec.pl

Ogłoszenia

W związku z przygotowywaniem przez ZGM Zębiec S.A. (Zamawiający) projektów współfinansowanych ze środków unijnych, prosimy o przedstawienie oferty o warunkach cenowych dotyczących:

a. doradztwa przy poszukiwaniu wsparcia dotacyjnego oraz ulg inwestycyjnych do planowanych inwestycji
b. opracowania stosownej dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania
c. rozliczania otrzymanego wsparcia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w obszarze pozyskiwania środków unijnych na projekty inwestycyjne planowane przez Zamawiającego oraz przygotowanie stosownej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego wniosku o wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym podczas wybranych postępowań konkursowych. Zamawiający jest przedsiębiorstwem będącym w grupie kapitałowej spółek Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Zamawiający w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej (UE) jest przedsiębiorstwem dużym (w oparciu o: Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z dnia 20.05.2003 r., str. 36), którego zapisy znalazły potem odzwierciedlenie w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r., str. 1)).
Zamawiający planuje w ciągu najbliższych kilku lat przeprowadzić inwestycje w takich obszarach jak infrastruktura (m.in. modernizacja oczyszczalni ścieków, sieci energetycznej, termomodernizacja obiektów przemysłowych etc.), badania i rozwój, produkcja przemysłowa. Planuje się przeprowadzenie inwestycji o wartości kilkunastu milionów złotych, rozłożonych w czasie.

2. Sposób przedstawienia oferty
W ramach oferty należy przedstawić warunki cenowe oraz termin realizacji zamówienia.
Oferent powinien przedstawić ofertę wielowariantową z opisem sposobu wynagrodzenia tzn. – czy prowizyjne (success fee), czy za podjęte działania (doradztwo, pomoc przy składaniu wniosków), czy też mieszane – oraz wysokość tego wynagrodzenia.
Oferent powinien także przedstawić listę referencyjną zrealizowanych projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej (wraz z pozyskanymi kwotami).
Oferent zobowiązany jest do wskazania ceny netto oraz brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem niezbędnych elementów.

3. Termin złożenia oferty
Ofertę do niniejszego zapytania należy złożyć do dnia 21.09.2017 drogą elektroniczną na adres: dariusz.barszcz@zebiec.pl

Za datę złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Zamawiającego.

Wykaz maszyn i urządzeń ZGM „Zębiec” S.A. przeznaczonych do sprzedaży

Lp. Nazwa urządzenia Rok prod. Oferowana cena sprzedaży [zł.] brutto
1 Wciągnik elektryczny Q-5 T 1979 637,00
2 Zgrzewarka do worków firmy Librawek 1990 6 454,80
3 Waga N-10s 1997 3 971,70
4 Palnik gazowy MG 3.2-E-L-N (Firmy Giersch) 1998 693,90
5 Przenośnik taśmowy ZPT B-800 2004 1 992,60
6 Zbiornik zasypowy V-1 m3 2006 1 703,70
7 Kruszarka bentonitu 2011 16 990,20
8 Urządzenie do produkcji Izobentu 2010 2 558,70
9 Odsiewacz piasku suchego 1998 3 195,00
10 Rękawowe urządzenie załadowcze 1982 2 355,30
11 Dystrybutor wody 2006 126,90
12 Dystrybutor wody 2006 126,90
13 Dystrybutor wody 2006 126,90
14 Dystrybutor wody 2006 126,90
15 Przenośnik rolkowy napędzany 2011 4 236,30
16 Szlifierka do płaszczyzn SPC 20a, 4,4 kW 1970 4 296,60
17 System do metal. łukowej ARC 140S350CL 2011 14 112,00
18 Stanowisko pomiarowe elektr, zgniataczy 1999 553,50
19 Ukosowarka do blach TRKF-103 1987 528,30
20 Ukosowarka do blach TRKF-103 1987 528,30
21 Wózek podnośnikowy GPW 1600E 2002 4 608,00
22 Suwnica hakowa Q-5 T 1977 14 149,80
23 Odkurzacz przemysłowy NT702 ECO 2001 1 031,40
24 Odkurzacz przemysłowy WAPSQ850-11 2004 903,60
25 Gilotyna do cięcia blach NG 3A 1965 5 181,30
26 Prasa nożyce  NU-25 1956 6 505,20
27 Piec elektryczny, komorowy PEK-3 1968 1 158,30
28 Półautomat spawalniczy Magster 351 2007 1 349,10
29 Urządzenie odpylające 1982 1 680,30
30 Piła ramowa ON-245 1980 1 170,90
31 Pistolet Metal 84A 1989 1 234,80
32 Suwnica Q-10 T 1965 7 027,20
33 Mikrociągnik z kosiarką rotacyjną 2007 2 970,00

W/w maszyny i urządzenia można nabyć za pośrednictwem portalu internetowego „Allegro”, na którym będą one wystawione.

Do sprzedaży: Lokomotywa spalinowa typ 401 DA (Ls-350E)
– producent – Fabryka Lokomotyw BUMAR S.A. Chrzanów
– rok produkcji – 1978
– przebieg – 200 000 km (liczony od stanu 435 105 km)
– ostatnia naprawa rewizyjna – 22.01.2008 r.
– ciężar lokomotywy próżnej bez materiałów eksploatacyjnych – 37,7 T
– moc lokomotywy – 350 KM
– silnik spalinowy, wysokoprężny typ: 16H12A o mocy znamionowej 370 KM

Lokomotywa wyłączona z eksploatacji w 2009 r.

Cena brutto: 82 773,00 zł 78 417,00 zł
Wystawiamy fakturę VAT.

Zdjęcie lokomotywy: Lokomotywa 401 DA

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (41) 27 67 229