Ogłoszenia

Home/Ogłoszenia
Ogłoszenia 2017-05-29T11:12:23+00:00

Ogłoszenia

Zębiec, dn. 23.05.2017r.

Ogłoszenie o zamiarze zbycia akcji

Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka zaprasza do składania ofert odpłatnego nabycia akcji Huty Stalowej Woli S.A.

Przedmiotem sprzedaży jest 934 akcje Huty Stalowej Woli S.A. serii A o numerach 15994510 do 15995443 o wartości nominalnej 4,75zł.

Ofertę nabycia można złożyć na piśmie w siedzibie Spółki ZGM „Zębiec” S.A. bądź przesłać na adres Spółki:

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice

w terminie do 5 czerwca 2017r.

Zarząd ZGM „Zębiec S.A. zastrzega możliwość odstąpienia od procedury sprzedaży akcji bez podania przyczyny.

Zębiec, 24.05.2017 r.

Ogłoszenie

ZGM „Zębiec” SA ogłasza konkurs ofert na wykonanie usługi dotyczącej optymalizacji produkcji kotłów c.o.

Oferta powinna zawierać:
1. Przegląd aktualnych procesów produkcyjnych (obserwacje pracy, zdarzeń produkcyjnych, identyfikacja wąskich gardeł, podstawowa analiza dokumentacji, raportów, wskaźników. Szacunkowy czas – kilka dni. Szczegółowy zakres i czas do zdefiniowania przez oferenta.
2. Opracowanie podstawowego projektu usprawniającego (do wdrożenia przez Zębiec).
3. Prezentacja i warsztaty dotyczące p. 1-2 dla przedstawicieli Działu Produkcji .
4. Opracowanie długoterminowego projektu wdrożenia optymalizacji produkcji – lean management (do wdrożenia przez Oferenta) wraz z ofertą cenową podzieloną na etapy.

Oferty należy przesłać na adres Spółki: ZGM „Zębiec” S.A., 27-200 Starachowice, bądź na adres mailowy: zebiec@zebiec.pl

Zastrzegamy sobie możliwość rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

W razie pytań prosimy o kontakt: Edyta Pastuszka: edyta.pastuszka@zebiec.pl i Dariusz Barszcz: dariusz.barszcz@zebiec.pl

Termin składania ofert 01.06.2017 r.