Bentopol

Bentopol 2017-04-04T14:30:46+00:00

Bentopol

Bentopol jest to specjalnie modyfikowany bentonit sporządzony przy współpracy z Polskim Serwisem Płynów Wiertniczych w Krośnie. Stosowany jest przy wierceniu otworów naftowych, hydrogeologicznych, surowcowych, geofizycznych, jako składnik płuczek wiertniczych na bazie wody. Własności płuczki wytworzonej z bentonitu Bentopol są zgodne z dokumentem American Petroleum Institute „Standard Field Procedure for Testing dribling Fluids” API, RP 13A. Już przy niewielkich koncentracjach (3 – 5%) tworzy zawiesiny o dobrych własnościach tiksotropowych i lepkościowych. Dzięki takim właściwościom zapewnia dobre wynoszenie zwiercin oraz stabilizację ścian otworu wiertniczego podczas wiercenia.

L.p. Parametr Bentopol
1. Lepkość plastyczna [mPas] 9 – 11
2. Lepkość pozorna [mPas] min. 30
3. Filtracja [cm3] max. 15
4. Zawartość wody [%] max. 10
5. Zawartość ziarna na sicie 0,075mm [%] max. 4

* Powyższe własności są zgodne z dokumentem American Petroleum Institute „Standard Field Procedure for Testing Dribling Fluids” API, RP 13A

Sposób pakowania

Worki papierowe po ok. 21 lub 45kg. układane na palecie euro 800×1200mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Doradztwo dla rynku wiertniczego:

tel. +48 41 27 67 597

Grzegorz Świeboda
Specjalista ds. Rozwoju i Wdrożeń

tel. +48 660 732 016
e-mail: grzegorz.swieboda@zebiec.pl

wydrukuj stronę wydrukuj stronę