Bentonit HR

Home/Minerały/Bentonit/Bentonit HR
Bentonit HR 2017-04-04T14:26:42+00:00

Bentonit HR

Bentonit HR stosowany jest jako składnik płuczek na bazie wody, wykorzystywany jest przy wykonywaniu odwiertów w technologii HDD i mikrotunelingu może być również stosowany przy wierceniach pionowych. Wytwarzany jest z wysokiej jakości bentonitu oraz specjalnie dobranych dodatków modyfikujących. Materiał do produkcji Bentonitu HR charakteryzuje się dużą zawartością montmorylonitu i jest poddawany głębszej i pełniejszej wymianie jonowej. Zawiesina o niskim stężeniu Bentonitu HR charakteryzuje się wysokimi wartościami wytrzymałości strukturalnej, lepkości pozornej i granicy płynięcia. Dzięki takim parametrom płuczka wiertnicza wytwarzana z Bentonitu HR pozwala na prawidłowe oczyszczanie otworu ze zwiercin i podczas przerw w krążeniu płuczki utrzymuje zwierciny w stanie zawieszenia. Odpowiednie parametry zawiesina osiąga po krótkim czasie mieszania.

L.p. Parametr Bentonit HR
1. Lepkość pozorna [mPas] min. 22,5
2. Lepkość plastyczna [mPas] min. 11
3. Wytrzymałość strukturalna I [funt/100stóp2] min. 5
4. Wytrzymałość strukturalna II [funt/100stóp2] min. 15
5. Objętość filtratu [cm3] poniżej 15
6. Osad filtracyjny [mm] poniżej 2
7. Zawartość wody [%] max. 10
8. Zawartość ziarna na sicie 0,075mm [%] max. 4

* parametry przy zawiesinie Bentonitu HR w wodzie 3% (30kg/m3)

Sposób pakowania

Worki papierowe po ok. 45kg. układane na palecie euro 800×1200mm Worki papierowe po ok. 21kg. układane na palecie euro 800×1200mm Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Doradztwo dla rynku wiertniczego:

tel. +48 41 27 67 597

Grzegorz Świeboda
Specjalista ds. Rozwoju i Wdrożeń

tel. +48 660 732 016
e-mail: grzegorz.swieboda@zebiec.pl

wydrukuj stronę wydrukuj stronę