Bentonit G

Bentonit G 2017-04-04T14:26:04+00:00

Bentonit G

Bentonit G stosowany jest w geotechnice do wykonywania przesłon uszczelniających. Jest to bentonit w postaci granulatu o dużej zawartości montmorylonitu. Dzięki swoim właściwością pęczniejącym i dużej wodochłonnością doskonale nadaje się do produkcji mat bentonitowych, jako jeden z komponentów. Bentonit jest umieszczony pomiędzy dwoma geotkaninami.

L.p. Parametr Bentonit G
1. Zawartość wody [%], max 12
3. Wskaźnik pęcznienia po zmieleniu [cm3/2g], min. 24
4. Zawartość montmorylonitu [%], min. 75
6. Analiza sitowa:
Zawartość nadziarna powyżej 4,00mm [%] 0
Zawartość nadziarna powyżej 2,50mm [%], max 1
Frakcja powyżej 1,00mm [%] wynikowe 20 – 50
Frakcja powyżej 0,50mm [%] wynikowe min. 80
Frakcja poniżej 0,20mm [%], max. 10
7. Chłonność wody wg Enslina [%], min. 500
8. Objętość filtratu [ml] ≤ 18

Sposób pakowania

Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Doradztwo dla rynku wiertniczego:

tel. +48 41 27 67 597

Grzegorz Świeboda
Specjalista ds. Rozwoju i Wdrożeń

tel. +48 660 732 016
e-mail: grzegorz.swieboda@zebiec.pl

wydrukuj stronę wydrukuj stronę