Odnowienie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania

//Odnowienie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Odnowienie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Z dużą przyjemnością informujemy naszych klientów, że w wyniku przeprowadzonego audytu przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie (PCBC), odnowiliśmy certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdzający zgodność naszego systemu z normami PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004.

Otrzymanie certyfikatu poświadcza, że z sukcesem dostosowaliśmy nasz system, organizację pracy, wszystkie procesy funkcjonujące w Spółce oraz zarządzanie środowiskiem i BHP do wymagań nowych edycji norm. Uzyskanie certyfikatu było możliwe dzięki wysokiej świadomości oraz zaangażowania wszystkich pracowników, jak również efektywnego zarządzania procesami i ryzykiem na wszystkich szczeblach działalności.

2017-08-11T13:21:37+00:00Sierpień 11th, 2017|Categories: zębiec|